foto: Antoine Wiertz : “De overhaaste begrafenis”, 1854. Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, inv. 1968 — © KMSKB, foto : J. Geleyns / Ro scan

Vanaf woensdag 2 september om 8 uur ‘s morgens zal de grote tuin van het Wiertzmuseum aan de Vautierstraat in Elsene officieel geopend zijn voor het publiek. De tuin werd in opdracht van het Europees Parlement volledig gerenoveerd.

Vanaf dan zullen er in het centrale paviljoen van de tuin ook klassieke middagconcerten plaatsvinden, elke werkdag tot eind oktober.

De tuin, die de naam Citizen’s Garden meekrijgt, zal voortaan geopend zijn:
– van 1 tot 30 september: van 8:00 tot 19:50
– van 1 oktober tot 31 maart: van 8:00 tot 17:50
– van 1 tot 30 april: van 8:00 tot 18:50
– van 1 mei tot 31 augustus: van 8:00 tot 20:50

 De tuin wordt sinds een overeenkomst met de Belgische overheid van 2018 beheerd door het Europees Parlement, net als de gewezen woning van kunstschilder Antoine Wiertz (1806-1865) – in 1883 het sterfhuis van één van de eerste conservators van het Wiertzmuseum, Hendrik Conscience -, die over enkele jaren gerestaureerd zou moeten zijn. Het museum met Wiertz’ werken blijft in het beheer van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België .

De  beelden en schilderijen van Wiertz – waarvan sommige zo reusachtig dat ze nauwelijks te verhuizen zijn – hangen en staan er nog steeds zoals hij ze achterliet. Het museum dompelt de bezoeker onder  in een bad van Belgische romantische kunst in een unieke sfeer.

Vandaag de dag vormt  de hele site, en zeker de tuin, een oase van rust in een stuk grootstad, een plek waar de tijd is blijven stilstaan. Het was de uitdrukkelijke wens van het bestuur van het Europees Parlement om die oase te beschermen  en te delen met de buurt en de bevolking van Brussel. Op die manier wil het parlement een steentje bijdragen aan de vrijwaring van het historisch en cultureel patrimonium van de Brusselse Leopoldswijk.

 De officiële inhuldiging van de Citizen’s Garden vindt dinsdagmiddag plaats, tijdens een korte en besloten plechtigheid, met inachtneming van de geldende coronamaatregelen  in Brussel.

 Op initiatief van het Europees Parlement worden er  de komende tijd  een aantal beelden geplaatst , die bekende Europese kunstenaars en filosofen voorstellen.

Het is de bedoeling dat de Citizen’s Garden ook als cultureel ontmoetingspunt zal fungeren. Op  2 september om 13 uur vindt het eerste klassieke concert plaats (ook met inachtneming van  de coronaregels in Brussel) waarna in principe  iedere werkdag om 13 uur een concert zal worden  gegeven tot eind oktober.


01/09/2020 update

Inhuldiging van de Tuin van de Burgers: de tuin van Antoine Wiertz is opengesteld voor het publiek.

Uittreksels uit de toespraak van de Voorzitter van het Europees Parlement David Sassoli bij de opening van de Tuin van de Burgers

Beste vrienden, beste collega’s, welkom in de Tuin van de Burgers,

Het is goed om u na de zomervakantie weer te zien voor deze mooie gelegenheid. Ik hoop dat u allen een goede vakantie heeft gehad, gezien de moeilijke periode die we doormaken, in sereniteit met uw dierbaren.

Ik wil de burgemeester van Elsene, Christos Doulkeridis, een speciale groet brengen.

Welkom ook aan mevrouw de Poorter, directeur van het Museum voor Kunst en Geschiedenis, en aan de heer Draguet directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten,

Ik ben erg blij dat ik hier in het Wiertz-huis het Burgerpark met u kan inhuldigen.

Een inauguratie is altijd een zeer krachtige symbolische daad, het is een begin, een startpunt, iets komt tot leven en projecteert zichzelf met vertrouwen en hoop in de toekomst.

Het helpt ons te herinneren dat we, ondanks de moeilijkheden van de pandemie, de democratie niet hebben opgegeven.

Zoals u weet, hadden we gepland om dit prachtige park in mei in te wijden, maar dat was natuurlijk niet mogelijk: Covid vertraagde ons, maar het kon ons niet tegenhouden.

Het vergde inzet en werk, we hebben een aantal van onze gewoontes veranderd, we hebben enkele maatregelen en voorzorgsmaatregelen genomen, maar het feit dat we hier zijn laat ons zien dat we een gemeenschap van mensen en waarden zijn en altijd zullen zijn die met vertrouwen en hoop leeft, samenwerkt en elkaar steunt.

Deze tuin is vandaag de dag een beetje het symbool van deze gemeenschap, het resultaat van het werk en de samenwerking tussen het Europees Parlement en de gemeente Elsene.

Dankzij deze synergie hebben we de gemeenschap en haar burgers een historische, mooie, open, groene ruimte terug kunnen geven, om te delen en waar ze elkaar in alle veiligheid kunnen ontmoeten.

Dit is een voorbeeld van uitstekende samenwerking, mijnheer Doulkeridis, en ik wil de diensten van uw gemeente bedanken, die zo goed hebben samengewerkt met de diensten van ons directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek om ons in staat te stellen hier vandaag aanwezig te zijn.

Ik wil graag directeur De Poorter en directeur Draguet evenzeer bedanken voor het werk dat ze samen hebben gedaan en voor de prachtige samenwerking die nieuwe energie heeft gegeven aan dit belangrijke onderdeel van het artistieke en culturele leven van de stad.

Cultuur maakt ons sterker als individu en als gemeenschap door het creëren van krachtige emoties en banden die ons tot een echte gemeenschap maken.

Dit is, zoals ik al zei, een historische plek, de tuin van de grote kunstenaar Antoine Wiertz, een symbool van Brussel. Een plaats van schoonheid en inspiratie. We hebben echt behoefte aan schoonheid en kunst in deze moeilijke tijden, mijn vrienden.

Schoonheid en kunst helpen de geest, ze verzoenen ons met onszelf, met de mensen om ons heen en met de wereld om ons heen.

Daarom organiseren we vanaf vandaag voor de komende twee maanden een programma van kleine concerten hier in deze tuin om deze openbare ruimte te vullen met schoonheid en kunst waar de gemeenschap kan van genieten, en tegelijkertijd om het talent van fantastische muzikanten te ondersteunen die, zoals veel werkers in de wereld van kunst en cultuur, enorm hebben geleden tijdens de Covid-19-crisis.

Om deze serie concerten in te luiden, hebben we vandaag het Alfama Quartet bij ons, dat voor ons zal optreden en dat ik uit de grond van mijn hart bedank.

Dit is een voorbeeld van hoe we deze tuin willen promoten en verbeteren, zodat het niet alleen een betoverende groene ruimte is, maar ook een klein centrum voor sociale en culturele promotie, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samenkomen en samen zijn.

Hiervoor wil ik nogmaals iedereen bedanken die aan dit project heeft meegewerkt, het Europees Parlement, de gemeente Elsene, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten en het Museum voor Kunst en Geschiedenis.

Uw inzet heeft dit alles mogelijk gemaakt en dankzij u, is de Wiertz-tuin vandaag de dag een realiteit en een integraal onderdeel van de gemeenschap voor de gemeenschap.

Voor ik afsluit wil ik me richten tot allen die geleden hebben en nog steeds lijden onder de pandemie, tot de mensen en families van degenen die er niet meer zijn, maar die we nog steeds in ons hart dragen. Net zoals ik denk dat we de medische en gezondheidswerkers in heel Europa, die altijd voorop lopen in de strijd tegen het virus, opnieuw moeten bedanken.

Dank u allen