3-VOCI

Doorgj

sep 6, 2020

Een heerlijke selectie van bekende melodieën,
die in ieders geheugen verborgen zitten…

Een leuk programma – gebracht door drie solisten, die met hun prachtige stemmen verrassend uw zieltje zullen beroeren –

solistisch, als duo of in trio-formatie.

info@kvdb.bewww.kvdb.be
VOLG ONS!
www.3VOCI.be
http://www.karelvandenbroeck.be – exclus. artiesten

Door gj