Geachte Mevrouw, geachte Heer, beste Vrienden,

Wij hopen dat 2020 voor jullie begint met mooie projecten en dat wij nog dit jaar deel mogen hebben in mooie muzika-le momenten. Inmiddels, ziehier het moment, indien U het al niet hebt gedaan, om uw bijdrage te hernieuwen als lid van de vzw Voce et Organo. Onze vereniging geniet van geen enkele structurele subsidie, uw steun geldt dus alleen om ons toe te laten onze artistieke projecten te volbrengen.

Door uw lidmaatschap, draagt u direct bij, om zoals elk jaar, onze actie te steunen en onze objectieven te realiseren. Wat meer is, als aangesloten lid, geniet u van een voorkeur-tarief voor elk van onze activiteiten.

Wij danken u om vanaf nu al uw bijdrage te storten op de rekening van de vzw Voce et Organo :
IBAN BE07 6511 4344 9666 BIC KEYTBEBB
Aangesloten lid : 15,00 €
Student : 6,00 €
Echtpaar: 25,00 €
Steunend lid: vanaf 30,00 €
Schenkend lid : vanaf 60,00 €

Wij maken ook van de gelegenheid gebruik om jullie in te lichten over onze lopende projecten…

NIEUWE UITGAVE 2019-2021 VAN DE « PSAUMES RESPONSO-RIAUX »
(Psalmen responsoria) van JEAN VAN DE CAUTER

Na onder vorm van steekkaarten afzonderlijk te zijn uitge-geven in de jaren 1960, op het moment van hun composi-tie, werden de “Psalmen responsoria” van Jean Van de Cau-ter voor een eerste maal volledig heruitgegeven in een in-gebonden werk. De huidige nieuwe uitgave gebruikt de meest recente vertalingen van het Missaal, hetzij voor de antifonen of de gepsalmodieerde teksten. Deze versie op-nieuw actueel gemaakt, is de vrucht van vele jaren arbeid die werd uitgevoerd door Arnaud Van de Cauter, zoon van de componist en artistiek directeur van de vzw Voce et Or-gano. Gedurende de drie komende liturgische jaren, hebt u aldus de mogelijkheid gratis de « Psalmen responsoria » van Jean Van de Cauter te downloaden in een versie die volledig overeenstemt met de hedendaagse liturgie.

info : www.voceorgano.be/edition-musicale

———————————————————————————————

FESTIVAL VOCE ET ORGANO 2020 – “AD MUSICAM POËTICAM”

Het thema van het festival Voce et Organo 2020 roept de tijd op waar componisten en theoretici van de muziek ge-tracht hebben deze kunst te laten ontwikkelen naar meer poëzie, meer bepaald in de XIIde eeuw, waar de polyfonie en het contrapunt hun princiepes hebben uitgewerkt, die tot de dag van vandaag duren.

De kunst van de polyfonie zal schitterend dit seizeon verte-genwoordigd zijn, meer bepaald door Heinrich Schütz, maar ook door vele componisten die op hem volgen. Een genera-tie die de kunst van het contrapunt tot de barok brengt, nu eens door de lijnen te verzachten, dan door enkele uitzon-deringen erop toe te laten voor een meer poëtische uit-drukking en dichter bij het gevoel.

Meer inlichtingen zullen weldra beschikbaar zijn op onze web : www.voceorgano.be maar wij nodigen jullie reeds uit om drie data in jullie agenda te noteren :

Vrijdag 28 augustus 2020 – OLV ter Kapellekerk – Brussel
« Florilegium » – Matthias Weckmann (1616-1674)
Ensemble Concerto Imperiale
Fabien Moulaert, trombone en directie
Edward Vanmarsenille, orgel

Vrijdag 4 september 2020 – OLV ter Kapellekerk – Brussel
« Die Himmel erzählen… » – De hemelen vertellen…
Heinrich Schütz (1585-1672) en zijn tijdgenoten
Ensemble Polyharmonique
Alexander Schneider, altus en directie
Arnaud Van de Cauter, orgel

Vrijdag 9 oktober 2020 – Kerk Saints Martin et Adèle – Orp le Grand
« Lumineuses Ténèbres » – Ensemble Conversations
G. Ph. Telemann – J.S. Bach – Preludia aan het orgel
Marie-Anne Dachy, orgel continuo en directie
Pascale Dossogne, orgel solo

BESTE WENSEN 2020 !

Op het einde van deze maand januari, danken wij U bij voorbaat voor uw hernieuwd vertrouwen.
Ervan overtuigd zijnde dat de schoonheid en de muziek de twee pijlers vormen van onze humaniteit, wensen wij jullie een zeer mooi 2020 jaar. Wees gelukkig !
Eric TREKELS, Voorzitter
Arnaud VAN DE CAUTER, Artistiek Directeur
& gans de ploeg van Voce et Organo

(opent in een nieuwe tab)”><voir aussi>